Vytýčení kabelových tras a poruch

Naše firma JTS CZ s.r.o. vlastní hledačku na vytyčování tras vedení sítí pod povrchem a to jak kabelů, tak i některých jiných vedení (voda, plyn atd.). Vyhledáváme kabelové poruchy do 2 Megaohmů se zárukou přesnosti na 1 metr. Vyhledáváme poruchy i s větším odporem proti zemi, ale přesnost a schopnost zaměření se s větším odporem zmenšuje.

Cena je 290,-Kč za každou započatou 1/4 hodinu a 20,00Kč za každý ujetý km včetně času stráveného na cestě. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

  • 01/2019 PF 2019       Děkujeme Všem zákazníkům a spolupracovníkům za důvěru v minulém roce a do nového roku přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů, pevné zdraví a těšíme se na další projekty a spolupráci.  

  • 11-12/2018 Nová SSZ Brandýs         Na konci roku 2018 byla v rámci nově budovaného areálu prodejny Penny ve Staré Boleslavi zhotovena nové SSZ v provedení LED 42V se stmíváním a řízením provozu pomocí videodetekce Trafficcam umožňující funkci zelené v hlavním směru.  

Počítadlo.cz