Projektování vyhrazených elektrických zařízení

Služby projekční kanceláře

projekcni cinnost

  • Provádíme projekty světelných signalizačních zařízení v členění na dopravní část a projekt kabelové části včetně případných úprav stavební části vozovek nebo chodníků.
  • Parkovací zařízení
  • Rozvody veřejného osvětlení včetně výpočtu parametrů osvětlení
  • Dopravní značení, systémy řízení provozu na komunikacích, výpočty dopravních toků a kapacit komunikací

Práce jsou vedené autorizovanou osobou v tomto oboru, která je zaměstnancem naší firmy.

Ceny jsou stanovovány individuálně dle složitosti zakázky a požadavků zákazníka.

Současně jsme schopni zabezpečit projednání a schválení dokumentace včetně inženýrské činnosti souvisejí s výstavbou díla. Projekty jsou prováděny ve formátu .dwg - AutoCAD 2012 (i starší verze).

  • 04/2021 Uzávěrka roku 2020

              Další úspěšný rok za námi s rekordním růstem oproti loňskému roku. I přes covidovou pandemii pokračovala naše společnost díky úsilí všech v růstu, a to ve všech ukazatelích. Poděkování tak patří všem zaměstnancům, spolupracovníkům a zákazníkům naší společnosti. Jen Eshop  www.eshop.jtsczsro.cz  množstvím růstu objednávek  poněkud zpomaluje, což je dáno jeho stářím a platformou. Byl proto založen nový moderní eshop Dopravních Značek zde https://dopravniznacky.online . 

Počítadlo.cz