Projektování vyhrazených elektrických zařízení

Služby projekční kanceláře

projekcni cinnost

  • Provádíme projekty světelných signalizačních zařízení v členění na dopravní část a projekt kabelové části včetně případných úprav stavební části vozovek nebo chodníků.
  • Parkovací zařízení
  • Rozvody veřejného osvětlení včetně výpočtu parametrů osvětlení
  • Dopravní značení, systémy řízení provozu na komunikacích, výpočty dopravních toků a kapacit komunikací

Práce jsou vedené autorizovanou osobou v tomto oboru, která je zaměstnancem naší firmy.

Ceny jsou stanovovány individuálně dle složitosti zakázky a požadavků zákazníka.

Současně jsme schopni zabezpečit projednání a schválení dokumentace včetně inženýrské činnosti souvisejí s výstavbou díla. Projekty jsou prováděny ve formátu .dwg - AutoCAD 2012 (i starší verze).

  • 05/2018 konec května 2018     Na konci května došlo k inventuře skladu a celozávodní dovolené. V rámci úprav legislativy EU byla přijata opatření o ochraně osobních dat a všechny webové stránky i eshopy přešli a zabezpečené připojení bez narušení chodu stránek, které jsou i nadále na stejných adresách, pouze dojde k jejich automatickému přesměrování a zabezpečené šifrované spojení. 

  • 03/2018 Uzávěrka roku 2018    Další úspěšný rok za námi s rekordním růstem oproti loňskému roku. Eshop na adrese www.eshop.jtsczsro.cz  překračuje stáne množstvím růstu objednávek a byl založen nový moderní eshop prozatím na výrobky kabelových spojek GT na adrese https://kabelovespojky.jtsczsro.cz . Poděkování tak patří všem zaměstnancům, spolupracovníkům a zákazníkům naší společnosti.

Počítadlo.cz