Projektování vyhrazených elektrických zařízení

Služby projekční kanceláře

projekcni cinnost

  • Provádíme projekty světelných signalizačních zařízení v členění na dopravní část a projekt kabelové části včetně případných úprav stavební části vozovek nebo chodníků.
  • Parkovací zařízení
  • Rozvody veřejného osvětlení včetně výpočtu parametrů osvětlení
  • Dopravní značení, systémy řízení provozu na komunikacích, výpočty dopravních toků a kapacit komunikací

Práce jsou vedené autorizovanou osobou v tomto oboru, která je zaměstnancem naší firmy.

Ceny jsou stanovovány individuálně dle složitosti zakázky a požadavků zákazníka.

Současně jsme schopni zabezpečit projednání a schválení dokumentace včetně inženýrské činnosti souvisejí s výstavbou díla. Projekty jsou prováděny ve formátu .dwg - AutoCAD 2012 (i starší verze).

  • 01/2019 PF 2019       Děkujeme Všem zákazníkům a spolupracovníkům za důvěru v minulém roce a do nového roku přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů, pevné zdraví a těšíme se na další projekty a spolupráci.  

  • 11-12/2018 Nová SSZ Brandýs         Na konci roku 2018 byla v rámci nově budovaného areálu prodejny Penny ve Staré Boleslavi zhotovena nové SSZ v provedení LED 42V se stmíváním a řízením provozu pomocí videodetekce Trafficcam umožňující funkci zelené v hlavním směru.  

Počítadlo.cz