Preference vozidel IZS


novinka2Toto zařízení umožňuje volný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému(sanitky a hasiči) přes semafory (světelná signalizační zařízení) tím, že s dostatečným předstihem nastaví zelenou ze směru odkud přijíždí toto vozidlo a tak dojde k vyklizení tohoto směru. Výhoda spočívá nejen v urychleném průjezdu přes semafor, ale především v bezpečnosti průjezdu vozidla, protože všechny ostatní směry vozidel (i protijedoucí) a všichni chodci budou zastaveni (mít červenou). Toto zařízení je schopno spolupracovat se všemi systémy řízení dopravy, ale po zkušenosti (nechuti některých výrobců k jednoduchým převážně softwarovým úpravám) je nejlepší spolupráce se systémem CROSS Zlín, který dokáže využít všech moderních zařízení s minimálními nároky na úpravy softwaru i hardwaru. V této kombinaci systém pracuje po prvních dvou letech zkušebního provozu, a povolení k trvalému užívání od ministerstva dopravy, již několik let v trvalém provozu ve městech Pardubice, Ostrava, Olomouc a Frýdek - Místek.

Systém GSM pro řadiče

Tento systém umožňuje příjem a vysílání dat pro systém řízení dopravy (řadiče semaforů). Zobrazuje aktuální stav řadiče, signálního plánu, detektorů vozidel, tlačítek pro chodce a jednotlivých žárovek. V případě poruchy (porucha nebo výpadek napájení) zasílá systém na předem stanovená tel. čísla (ústředna, policie, servis apod.) textovou zprávu o problému konkrétního řadiče. Výhoda systému spočívá také v možnosti stažení dat provozního deníku (např. v případě vyjádření k nehodě pro policii) nebo intenzit dopravy (např. porovnání průjezdnosti městem pro Městský úřad nebo ŘSD) bez potřeby příjezdu servisních techniků na místo (odpadnou náklady na dopravu).

Centrála (makroúroveňřízení)

Osvětlení přechodu pro chodce

  • 01/2019 PF 2019       Děkujeme Všem zákazníkům a spolupracovníkům za důvěru v minulém roce a do nového roku přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů, pevné zdraví a těšíme se na další projekty a spolupráci.  

  • 11-12/2018 Nová SSZ Brandýs         Na konci roku 2018 byla v rámci nově budovaného areálu prodejny Penny ve Staré Boleslavi zhotovena nové SSZ v provedení LED 42V se stmíváním a řízením provozu pomocí videodetekce Trafficcam umožňující funkci zelené v hlavním směru.  

Počítadlo.cz