Projektování vyhrazených elektrických zařízení

Služby projekční kanceláře

projekcni cinnost

  • Provádíme projekty světelných signalizačních zařízení v členění na dopravní část a projekt kabelové části včetně případných úprav stavební části vozovek nebo chodníků.
  • Parkovací zařízení
  • Rozvody veřejného osvětlení včetně výpočtu parametrů osvětlení
  • Dopravní značení, systémy řízení provozu na komunikacích, výpočty dopravních toků a kapacit komunikací

Práce jsou vedené autorizovanou osobou v tomto oboru, která je zaměstnancem naší firmy.

Ceny jsou stanovovány individuálně dle složitosti zakázky a požadavků zákazníka.

Současně jsme schopni zabezpečit projednání a schválení dokumentace včetně inženýrské činnosti souvisejí s výstavbou díla. Projekty jsou prováděny ve formátu .dwg - AutoCAD 2012 (i starší verze).

  • 02/2016 SSZ Kutná Hora         Byla provedena úprava funkce zelených signálů na stávající SSZ Masarykova-Štefánikova v Kutné Hoře.

  • 01/2016 PF 2016          Děkujeme Všem zákazníkům za důvěru v minulém roce a do nového roku přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů. Stále rostoucí zájem o služby naší společnost je zavazující..Archiv novinek

Počítadlo.cz